Temaet for felles tiltak skoleåret 2019-2020 har vært elev- og lærerrollen i fagfornyelsen. FIKS v/ Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet bidro med det faglige innholdet.

Intensjon for begge samlingene:

  • Ulike tilnærminger til læring og varierte arbeidsformer som gir relevant og elevaktiv læring.
  • Hva som kjennetegner gode profesjonsfellesskap i skolen og hvordan profesjonsfellesskap kan bygges.

UNDER FINNER DU MATERIELL FRA SAMLINGENE:


DAG 1 (5.-7. november 2019)

Filmer fra dag 1:

Elev- og lærerrollen FIKS UiO youtube

Presentasjoner fra dag 1:

Bjørn Bolstad

Bolstad del 2

Øystein Gilje
Eli Tronsmo

DAG 2 (25.-27. februar 2020)

Presentasjoner fra dag 2 :

ØKT 1 Verdier og grunnsyn Egil Hartberg 200226

ØKT 2 Helhet og sammenheng Kathinka Blichfeldt 200226

ØKT 3 Utforskende læring og sammenheng musikkfaget NMH Brit Ågot Brøske 200226

ØKT 4 Gruppeoppgave kjerneelement 200226

Praksisfortelling_Elevaktiv læring 2. trinn_Sten-Tærud skole

ØKT 6 Refleksjon praksisfortelling 200226

ØKT 7 Læreplanvisning og muligheter Kathinka Blichfeldt 200226

ØKT 8 Vurdering Egil Hartberg 200226

ØKT 9 Profesjonsfellesskapets mestringstro Egil Hartberg 200226

Deltakernes arbeid på dag 2:

Kjerneelementer 25.02.20

Kjerneelementer 26.02.20

Kjerneelementer 27.02.20

25.-27.02.20 Oppsummering Menti

Padlet oppsummering 25.02.20 

Padlet oppsummering 26.02.20

Padlet oppsummering 27.02.20


 

Les mer: Orientering om fellestiltak FØN 2019-2020