Kommunene i Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst

Follo: Enebakk, Frogn, Nesodden
Øvre Romerike: Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker
Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen

Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst består av 12 kommuner i Follo og på Øvre og Nedre Romerike. Samarbeidet ledes av en samordningsgruppe bestående av en kommunalsjef fra hver region, med KS som sekretariat. Styringsgruppens medlemmer er Olav Gjesdahl Weng (Follo), Yngve Rønning (Øvre Romerike) og John Kristoffersen (Nedre Romerike) og Dagfinn Cock (Lørenskog, vertskommune). Arbeidet utføres av et veiledningsteam bestående av to utviklingsveiledere. 

Samordningsgruppen skal styre veiledningsgruppens prioriteringer og innsats innenfor nasjonale retningslinjer. Medlemmene av samordningsgruppen har et ansvar for å ha dialog med kommunene i den regionen hver av dem representerer.