Universitet- og høgskoler

Kommunene i Follo, Øvre og Nedre Romerike samarbeider med flere universitet- og høgskolemiljøer i DEKOMP:

Høgskolen Innlandet (HINN)
www.inn.no
Kontaktpersoner:
Egil Hartberg: egil.hartberg@inn.no
Lars Arild Myhr: lars.myhr@inn.no
Hilde Friis: hilde.friis@inn.no

Høgskolen i Østfold (HiØ)
www.hiof.no
Kontaktpersoner:
Morten Skaug – leder: morten.skaug@hiof.no

Naturfagsenteret
www.naturfagsenteret.no
Kontaktpersoner:
Merethe Frøyland – leder: merethe.froyland@naturfagsenteret.no
Lise Faafeng – administrativ leder: lise.faafeng@naturfagsenteret.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
www.nmbu.no
Kontaktpersoner:
Hans-Erik Lefdal: hans-erik.lefdal@nmbu.no
Mette Synøve Nordby: mette.nordby@nmbu.no
Vigdis Johansen: vigdis.johansen@nmbu.no

OsloMet
www.hioa.no
Kontaktpersoner:
Nanna Paaske – studieleder: nanna.paaske@oslomet.no
Elisabeth Bøe – admininstrativ: elisabeth.boe@oslomet.no

Universitetet i Oslo
www.uv.uio.no/fiks
FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere.

Kontaktpersoner:
Øystein Gilje – faglig leder: oystein.gilje@ils.uio.no
Bjørn Bolstad – seniorrådgiver: bjorn.bolstad@ils.uio.no

FIKS om dybdelæring:
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/dybdelering/