I perioden 2022-23 har skolene i RSØ tilbud om å delta i det felles tiltaket «Aktiv læring – tverrfaglige temaer i praksis». Tiltaket er finansiert av midler fra Dekomp, og gjennomføres i samarbeid med Naturfagsenteret v/ Universitetet i Oslo.

Intensjon
  • Økt forståelse for hvordan læringsprosesser kan se ut når elevene tenker, erfarer og lærer i samspill med andre
  • Inspirasjon og innspill til profesjonsfellesskapets videre arbeid
Innhold

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket skal gi elevene innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer. På samlingene drøfter vi læringsaktiviteter med elevene i sentrum, der barn og unge blir involvert i samtaler og meningsbrytning om samfunnsaktuelle dilemmaer. Det blir lagt opp til utprøving av elevaktiviteter, refleksjon og tips til videre arbeid i eget profesjonsfellesskap. Innholdet er relevant for alle lærere i grunnskolen.

Aktiviteter
  • 01.11.22: Samling for utviklingsaktører
  • 28.11.22: Webinar for deltakerne
  • 10.03.23: Samling for utviklingsaktører
  • 20.04.23: Webinar for deltakerne

Materiell fra samlingen 01.11.22 på Radisson Blu, Alna

Samtale og meningsbrytning, demokratiske samtaler v/ Naturfagsenteret

Grunnregler for samtale

Kjennetegn på komplekse og verdilada problemstillinger

Elevsitater til utklipp

Prinsipper for medvirkning i LK20 v/ Høgskolen i Innlandet

Påstander elevmedvirkning og motivasjon

Påstandsspill

Materiell fra digital samling 28.11.22 (Zoom)

Erfaringsdeling og undervisning om et dilemma v/ Naturfagsenteret

Gavekalender_diskusjon mellom Ole og Martin

Gavekalender begrunnelser klipp opp

Materiell fra samlingen 10.03.23 på Blindern, Universitetet i Oslo

Komplekse og verdilada problemstillinger: Samarbeid, vurdering, handlingskompetanse. Presentasjon fra samling 10.03.23 v/ Naturfagsenteret

Begrunnelser – tema ULV

Aktørperspektivet. Parallellsesjon 10.03.23

Materiell fra digital samling 20.04.23 (Zoom)

Presentasjon fra samling 20.04.23 v/ Naturfagsenteret

Verktøy – kompleks og verdilada problemstilling i flere fag

Oversikt – temaer og verktøy på RSØ-samlinger 2022-23