Styringsgruppen i Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst inviterer hvert skoleår alle skoler og skoleeiere til felles tiltak for å bygge felles forståelsesgrunnlag av sentrale begreper i fagfornyelsen.

Samlingene er et tilbud til barne- og ungdomsskoler i samarbeidets kommuner. Ledere og lærere med et særlig ansvar for utviklingsarbeidet kan delta fra hver skole.