DEKOMP felles tiltak

Styringsgruppen i Follo, Øvre og Nedre Romerike inviterer hvert skoleår alle sine skoler og skoleeiere til felles tiltak for å bygge felles forståelsesgrunnlag av sentrale begreper i fagfornyelsen. Mer informasjon om det faglige innholdet samt presentasjoner og materiell fra samlingene legges ut under fanen DEKOMP felles tiltak her på www.skolelim.no.

Samlingene er et tilbud til barne- og ungdomsskoler i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike. En leder og inntil to lærere fra samme skole og som har et særlig ansvar for utviklingsarbeidet  kan delta. Påmeldingslenker sendes til skoleeierne i den enkelte kommune som videresender til sine skoler.