Fra skoleåret 2020-21 har RSØ igangsatt et felles tiltak om tverrfaglige temaer som skal gå over to år.

Tiltaket er finansiert av midler fra Dekomp.

Intensjon

  • Økt forståelse for de tre tverrfaglige temaene sin mulige plass i skolehverdagen
  • Inspirasjon og innspill til profesjonsfellesskapets videre arbeid med de tre tverrfaglige temaene

Innhold

  • Forventninger, rammer og handlingsrom i LK20 for de tre tverrfaglige temaene
  • Funn og praksiseksempler fra skolene i nettverket

Aktiviteter

  • Vinter 2020-21: Undersøkelser av hvordan arbeid med de tre tverrfaglige temaene planlegges og gjennomføres i våre kommuner
  • Mars 2021: Webinar for alle skoler i RSØ
  • November 2021: Webinar for alle skoler i RSØ
  • Vinter 2021-22: Videre undersøkelser av hvordan arbeid med de tre tverrfaglige temaene utvikler seg i våre kommuner
  • Mars 2022: Samling (fysisk eller digitalt) for ledere og ressurspersoner fra hver skole

Materiell

Program for webinar om tverrfaglige temaer 16.-17. mars 2021

Presentasjon fra webinar om tverrfaglige temaer 16.-17. mars 2021

Film som viser modellering av planleggingsverktøyet og tverrfaglige temaer
(Passcode: planlegging2021)

Se webinaret i opptak her: