I perioden 2020-22 har skolene i RSØ tilbud om å delta i det felles tiltaket «Tverrfaglige temaer i praksis». Tiltaket er finansiert av midler fra Dekomp, og gjennomføres i samarbeid med SELL / Høgskolen i Innlandet.

Intensjon

  • Økt forståelse for de tre tverrfaglige temaene sin mulige plass i skolehverdagen
  • Inspirasjon og innspill til profesjonsfellesskapets videre arbeid med de tre tverrfaglige temaene

Innhold

  • Forventninger, rammer og handlingsrom i LK20 for de tre tverrfaglige temaene
  • Funn og praksiseksempler fra skolene i nettverket

Aktiviteter

  • Vinter 2020-21: Undersøkelser av hvordan arbeid med de tre tverrfaglige temaene planlegges og gjennomføres i våre kommuner
  • Mars 2021: Webinar for alle skoler i RSØ
  • November 2021: Webinar for alle skoler i RSØ
  • Vinter 2021-22: Videre undersøkelser av hvordan arbeid med de tre tverrfaglige temaene utvikler seg i våre kommuner
  • Mars 2022: Samling for ledere og ressurspersoner fra hver skole

Materiell fra samling på Thon Hotel Arena Lillestrøm 31. mars og 1. april 2022

Program De tre tverrfaglige temaene i praksis 31.03. og 01.04.22

Samling del 1: Introduksjon
Presentasjon del 1

Samling del 2: Teoretiske perspektiver – spenninger og utfordringer
Presentasjon del 2

Samling del 3: Erfaringsdeling
Presentasjon del 3

Samling del 4: Erfaringsdeling – videre utforsking
Presentasjon del 4

Samling del 5: Flere teoretiske perspektiver – spenninger og utfordringer
Presentasjon del 5

Samling del 6: Veien videre
Presentasjon del 6

Skolevis_ forslag til videre arbeid i profesjonsfellesskapet

Materiell fra webinar november 2021

Program webinar tverrfaglige tema

Webinar del 1: Introduksjon

Webinar del 2: Praksisfortelling 1 og panel

Webinar del 3: Praksisfortelling 2 og panel

Webinar del 4: Mestring, motivasjon og lærelyst

Webinar del 5: Veien videre

Bilder – presentasjon webinar tverrfaglige tema 30.11.21

Refleksjonsspørsmål etter webinar 30.11.21

Materiell fra webinar mars 2021

Program for webinar om tverrfaglige temaer 16.-17. mars 2021

Presentasjon fra webinar om tverrfaglige temaer 16.-17. mars 2021

Film som viser modellering av planleggingsverktøyet og tverrfaglige temaer
(Passcode: planlegging2021)

Se webinar fra mars 2021 her: