Intensjon for begge dagssamlingene:

  • Starte arbeidet med å utvikle felles forståelse av begrepet dybdelæring og hvordan dybdelæring kommer til uttrykk i klasserommet.
  • Formidle grunnleggende kunnskaper om dybdelæring, både slik begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.
  • Utvikle en felles forståelse for dybdelæring i arbeidet med læreplanfornyelsen.
  • Få innsikt i hvordan dybdelæring kan arbeides med i forbindelse med digitalisering av klasserommene.

Dag 2 – mars 2019
Tirsdag 5. mars (Oslo Kongressenter, Oslo)
Onsdag 13. mars (Quality Hotel 33, Økern/Oslo)
Torsdag 21. mars (Radisson Blu Hotel, Alna/Oslo)

Program dag 2: DEKOMP FØN workshop dybdelæring program dag 2 – våren 2019

Materiell fra dag 2 finner du her:

Ulike perspektiver på dybdelæring_Øystein Gilje_mars2019

Opptak fra forelesning med Øystein Gilje (4 filmer): Hva er dybdelæring?

Å lese kritisk – også på nettet_Tove Frønes 05.03.2019

Opptak fra forelesning med Tove Frønes (6 filmer): Å lese kritisk – også på nettet

Lesingens betydning for dybdelæring_Astrid Roe_13.03.2019

Opptak fra forelesning med Astrid Roe (4 filmer): Lesingens betydning for dybdelæring

Om lesing og dybdelæring i overgangen mellom papir og skjerm_Øistein Anmarkrud_21.03.19

Flerfaglig arbeid og prosjekt_Bjørn Bolstad_mars2019

Digitale ressurser for dybdelæring_Aud R. Skår og Maria G. Dahl

Dybdelæring i digitale klasserom_Henriette Ibsen_13.03.2019

Elevaktiv og dialogbasert læring_Arne Bergan_05.og21.03.2019


Dag 1 – oktober/november 2018
Torsdag 25. oktober (Clarion Hotel, Gardermoen)
Onsdag 31 . oktober (Oslo Kongressenter, Oslo)
Tirsdag 6. november (Thon Arena, Lillestrøm)

Program dag 1 Dybdelæring i fornyelsen av Kunnskapsløftet – DEKOM FØN

DEKOM FØN – Dybdelæring – deltakere

Materiell fra dag 1 finner du på FIKS/UiO sine nettsider: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kompetanseutvikling/workshop/index.html


Les mer:  Workshop Dybdelæring i fornyingen av Kunnskapsløftet – skoleåret 2018-2019