Det nye felles tiltaket i RSØ «Lærende nettverk for PP-tjenesten» kom godt i gang skoleåret 2022-23. Tre samlinger gikk av stabelen med over 90 deltakere fra Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Rælingen og Ullensaker.

Temaer for de første samlingene er knyttet til tre hovedspor: Ny opplæringslov, Spesialundervisning – hva virker? og Profesjonsfellesskap og organisasjonsutvikling.

Våre samarbeidspartnere er Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra SpedAims/Universitetet i Oslo.