Det nye felles tiltaket i RSØ «Lærende nettverk for PP-tjenesten» har kommet godt i gang. To samlinger har gått av stabelen med over 90 deltakere fra Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Rælingen og Ullensaker.

Temaer for de første samlingene er knyttet til tre hovedspor: Ny opplæringslov, Spesialundervisning – hva virker? og Profesjonsfellesskap og organisasjonsutvikling.

I tillegg til våre samarbeidspartnere Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra SpedAims/UiO) har Ratib Lekhal (SpedAims/UiO) og Camilla Herlofsen (SpedAims/UiA) bidratt med faglige innspill.

Neste samling er 13. april. Program sendes deltakerne i forkant.