Intensjon for begge dagssamlingene:

  • Utvikle felles forståelse av begrepet kritisk tenkning og hvordan kritisk tenkning kommer til uttrykk i læreplanen.
  • Formidle grunnleggende kunnskaper om kritisk tenkning, både slik begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.
  • Få innsikt i hvordan kritisk tenkning kan utvikles hos elever gjennom 1.-4.-trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn i læringsarbeidet.

Dag 2 – februar 2019
26., 27. og 28 februar (Thon Arena, Lillestrøm)

Program dag 2:
DEKOMP FØN workshop kritisk tenkning program dag 2 – våren 2019

Materiell fra dag 2:

Kritisk tenkning og relevans for elevene – Erik Ryen og Evy Jøsok

Kritisk tenkning og progresjon i argumentasjon – Margareth Sandvik

Kritisk tenkning og bruk av nyheter – Erik Ryen

Kritisk tenkning på tvers av fagtradisjoner – Kirsti M. Jegstad og Evy Jøsok


Dag 1 – november 2018
27., 28. og 29. november (Thon Arena, Lillestrøm)

Program dag 1 Kritisk tenkning i fornyelsen av Kunnskapsløftet – DEKOM FØN

Materiell fra dag 1:
Kritisk tenkning DEL 1 workshop november 2018

Kritisk tenkning DEL 2 workshop november 2018

Kritisk tenkning DEL 3 workshop november 2018

Kritisk tenkning DEL 4 workshop november 2018


Les mer:  Workshop Kritisk tenkning i fornyingen av Kunnskapsløftet – skoleåret 2018-2019