Workshop kritisk tenkning

Intensjon for begge dagssamlingene:

  • Utvikle felles forståelse av begrepet kritisk tenkning og hvordan kritisk tenkning kommer til uttrykk i læreplanen.
  • Formidle grunnleggende kunnskaper om kritisk tenkning, både slik begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.
  • Få innsikt i hvordan kritisk tenkning kan utvikles hos elever gjennom 1.-4.-trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn i læringsarbeidet.

Dag 2 – februar 2019
26., 27. og 28 februar kl. 08.30-15.30 (Thon Arena, Lillestrøm)

Program dag 2:
DEKOMP FØN workshop kritisk tenkning program dag 2 – våren 2019

Deltakere dag 2:
Deltakere workshop KRITISK TENKNING dag 2

Materiell fra dag 2:

Kritisk tenkning og relevans for elevene – Erik Ryen og Evy Jøsok

Kritisk tenkning og progresjon i argumentasjon – Margareth Sandvik

Kritisk tenkning og bruk av nyheter – Erik Ryen

Kritisk tenkning på tvers av fagtradisjoner – Kirsti M. Jegstad og Evy Jøsok


Dag 1 – november 2018
27., 28. og 29. november kl.  08.30-15.30 (Thon Arena, Lillestrøm)

Deltakere på workshop kritisk tenkning DEKOM FØN

Program dag 1 Kritisk tenkning i fornyelsen av Kunnskapsløftet – DEKOM FØN

Materiell fra dag 1:
Kritisk tenkning DEL 1 workshop november 2018
Innledning om intensjonen med workshopen, kort om fagfornyelsen og forventninger til deltakerne. Erik Ryen (OsloMet) ser nærmere på begrepet kritisk tenkning, belyser tre forståelser av dette begrepet i skolen og viser til relevante styringsdokumenter.

Kritisk tenkning DEL 2 workshop november 2018
Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) tar utgangspunkt i bærekraftsproblemstillinger, viser tre undervisningstradisjoner og belyser kompetansebehov for det 21. århundre. Erik Ryen om kritisk tenkning i kjernelementene, utvikling av holdninger, kompetansedefinisjoner.

Kritisk tenkning DEL 3 workshop november 2018
Evy Jøsok (OsloMet) presenterer funn fra sitt forskningsprosjekt om tilrettelegging for kritisk tenkning i klasserommet. 

Kritisk tenkning DEL 4 workshop november 2018
Margareth Sandvik (OsloMet) om argumentasjon og hvorfor dette er en del av kritisk tenkning. Til slutt – oppsummering av workshopens innhold.


Les mer:  Workshop Kritisk tenkning i fornyingen av Kunnskapsløftet – skoleåret 2018-2019