Aktiv læring – tverrfaglige temaer i praksis 2023-24

To fysiske samlinger og et webinar er gjennomført, og årets siste webinar skjer 25. april. Dette webinaret tilrettelegges slik at skolene kan delta med store grupper om de ønsker det. Program og lenke sendes til kontaktpersonen på den enkelte skole.

NB! Alt av materiell fra årets samlinger distribueres direkte fra Naturfagsenteret til deltakende skoler, og er ikke tilgjengelig på denne nettsiden.

Skapermetodikk

Dette skoleåret har RSØ prøvd ut et nytt prosjekt i samarbeid med OsloMet v/ EIK – enhet for innovasjon og kompetanseutvikling ved Institutt for estetiske fag.

Lærere fra skoler i noen av våre kommuner har fått prøve ut praktisk arbeid med skapermetodikk som undervisningsform. Intensjonen er at det skal bidra til å styrke skolenes tverrfaglige samarbeid, arbeid med elevaktive læringsprosesser og elevmedvirkning.

Trykk her for å se bilder fra samlingen 20. april. Her fikk deltakerne prøve ut arbeid med vinylkuttere og 3D-printing i undervisningen.