To fysiske samlinger og et webinar er gjennomført, og årets siste webinar skjer 25. april. Dette webinaret tilrettelegges slik at skolene kan delta med store grupper om de ønsker det. Program og lenke sendes til kontaktpersonen på den enkelte skole.

NB! Alt av materiell fra årets samlinger distribueres direkte fra Naturfagsenteret til deltakende skoler, og er ikke tilgjengelig på denne nettsiden.