Tirsdag 1. november 2022 inviteres lærere og ledere fra alle skoler i RSØ til en lærende samling med Høgskolen i Innlandet og Naturfagsenteret. Dagen vil handle om hvordan læringsprosesser kan se ut når elevene tenker, erfarer og lærer i samspill med andre.

Påmeldingslenke er sendt skoleeier i den enkelte kommune.

Se program her