Det nye felles tiltaket i RSØ «Lærende nettverk for PP-tjenesten» har kommet godt i gang. To samlinger har gått av stabelen med over 90 deltakere fra ni kommuner.

Les mer her