Det nye felles tiltaket i RSØ «Lærende nettverk for PP-tjenesten» har kommet godt i gang. Tredje samling ble gjennomført 13. mars.

Les mer her