15. oktober møttes barnehage- og skoleeiere og ledere i PP-tjenesten. Tema for samlingen var  behov og  muligheter for et utvidet samarbeid, i anledning  tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

Program skoleeiersamling 211015