Dette skoleåret har RSØ prøvd ut et nytt prosjekt i samarbeid med OsloMet v/ EIK – enhet for innovasjon og kompetanseutvikling ved Institutt for estetiske fag.

Lærere fra skoler i noen av våre kommuner har fått prøve ut praktisk arbeid med skapermetodikk som undervisningsform. Intensjonen er at det skal bidra til å styrke skolenes tverrfaglige samarbeid, arbeid med elevaktive læringsprosesser og elevmedvirkning.

Trykk her for å se bilder fra samlingen 20. april. Her fikk deltakerne prøve ut arbeid med vinylkuttere og 3D-printing i undervisningen.