16. og 17. mars 2021 kunne alle skoler i RSØ delta i et felles webinar om de tre tverrfaglige temaene, produsert av Høgskolen i Innlandet.

Se mer