Elev- og lærerrollen i fagfornyelsen

550 utviklingsaktører fra skoler i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike har deltatt på samlingene «Elev- og lærerrollen i fagfornyelsen»Dag 1 ble gjennomført 5.-7. november, og dag 2 25.-27. februar. 

Du finner materiell fra begge dager her:

Elev- og lærerrollen 2019-2020