550 utviklingsaktører fra skoler i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike deltok på samlingene «Elev- og lærerrollen i fagfornyelsen» 5.-7. november 2019 og 25.-27. februar 2020.

Du finner materiell fra begge dager her: Elev- og lærerrollen 2019-2020