IGP er en forkortelse for individ, gruppe, plenum. Metoden skal sikre medvirkning gjennom fire ; individuell refleksjon, gruppedialog, deling/presentasjon i plenum.

Metoden skal sikre at alle bidrar inn i drøftinger og at beslutninger blir tatt i fellesskap.