Her vil det etter hvert komme ulike prosessverktøy som brukes i ledernettverkene i FØN-kommunene.