Styringsgruppen i Follo, Øvre og Nedre Romerike inviterer skoleåret til workshops for å bygge felles forståelse av sentrale begreper i fornyingen av Kunnskapsløftet. I samarbeid med UiO arrangeres workshops om dybdelæring. I samarbeid med OsloMet arrangeres workshops om kritisk tenkning. Begge temaene består av to dagsamlinger som henger sammen.

Målgruppen er lærere og ledere på barne- og ungdomstrinnet i kommunene i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike. Påmeldingslenke er sendt til skoleeierne.

Les mer om workshopene her:

Workshop Dybdelæring i fornyingen av Kunnskapsløftet – skoleåret 2018-2019

Workshop Kritisk tenkning i fornyingen av Kunnskapsløftet – skoleåret 2018-2019