Partnerskapssamling mars 2019
Samlingen hadde tema «Kompetanseutvikling og læreplanfornying», med intensjon om å videreutvikle felles forståelse for intensjonen i desentralisert ordning for kompetanseutvikling, samt å se ordningen i lys av læreplanfornyingen.

Målgruppe: Skoleeierne i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike, Akershus fylkeskommune, representanter fra HINN, HIØ, OsloMet, UiO, NMBU, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS.

Program: DEKOMP FØN Partnerskapssamling – skoleeiere og UH

Deltakerliste: Partnerskapssamling 2019 deltakerliste

Presentasjoner fra samlingen:
Partnerskapsamling mars 2019 (Inneholder presentasjonen til Yngve Rønning, Nanna Paaske, Øivind Paalshaugen)
Elev- og lærerollen i læreplanfornyingen v/FIKS, UiO – kommer her.