Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, FIKS, er enheten ved Universitetet i Oslo som koordinerer universitetets satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Kontaktpersoner ved FIKS, UiO er Øystein Gilje og Hilde Marie Madsøe Jacobsen.

Nettside: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/