Rammedokumentet beskriver intensjon og mål med arbeidet desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Follo, Øvre og Nedre Romerike, prinsipp om fordeling av midler, felles forståelse av organisasjonsutvikling og partnerskap, organisering av arbeidet og nødvendige møtearenaer for koordinering og felles utvikling. Rammedokumentet inneholder også et årshjul for meldingsarbeidet i forbindelse med DEKOMP.

Les rammedokumentet her: DEKOMP FØN Rammedokument samarbeidsforum des 18