Samarbeidsforum i DEKOMP FØN inviterer til felles samling for skoleeiere og UH:

Tema: Kompetanseutvikling og læreplanforståelse
Tidspunkt:
Fredag 22. mars 2019 kl. 8.30-15.30
Sted: Stratos, Youngstorget 2A, Oslo
Målgruppe: Skoleeiere i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike og representanter fra universitet- og høgskolesektoren
Forberedelsesoppgave:  Les rammedokumentet for samarbeidet i DEKOMP FØN. Du finner rammedokumentet her.

Program sendes ut til skoleeierne, universiteter og høgskoler så snart som mulig.

Påmelding skjer på mail til Anett.Hertzenberg@afk.no.

Velkommen!