DEKOMP melding

DEKOMP melding 2019
Melding om behov for midler i desentralisert ordning for kompetanseutvikling fra kommunene i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike (FØN) skal sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken mandag 8. april 2019.  

DEKOMP FØN melding 2019

DEKOMP FØN – melding 19 afk


DEKOMP melding 2018
Melding om behov for midler i desentralisert ordning for kompetanseutvikling fra kommunene i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike (FØN) ble sendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. juni 2018. Samarbeidsforum i DEKOMP FØN har mottatt midler til planlagte aktiviteter og samarbeid for 2018-2019. Skoleeiere i FØN har fått meldingen for 2018 tilsendt fra styringsgruppens medlemmer i sine respektive regioner.

Melding til FM 2018 – samarbeidsforum FØN 190618